Samfunnsfaglig engelsk

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Pensumbok: Access to English: Social Studies, Cappelen Damm

Undervisningsform: Teori

Innhold i faget: Samfunnsfaglig engelsk dreier seg om kultur og samfunn i den engelskspråklige verden, politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land, med vekt på Storbritannia og USA. Omfatter også kunnskap om og bruk av engelsk språk, og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn.

Til toppen