Rettslære 2

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig og skriftlig

Pensumbok: Juss 2, Gyldendal

Undervisningsform: Teoretisk

Faginnhold: Lover og regler er viktige byggesteiner i et demokratisk samfunn. Fagets formål er derfor å utvikle evner til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet, samt stimulere til refleksjon og kritisk tenkning. Å bruke rettsreglene vil si å finne frem i lovverket, tolke det, utøve rettslig skjønn og vurdere hvordan rettsspørsmål kan avgjøres. Faget legger dermed opp til praktiske caseoppgaver. aget inneholder rettsområder som blant annet avtalerett, forbrukerkjøpsrett, juridisk metode og menneskerettigheter. 

Til toppen