Psykologi 2

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig eller skriftlig

Pensumbok: Psykologi 2 - Mennesket i gruppe og samfunn, Cappelen Damm 

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Hovedtema i psykologi 2 er hvordan enkeltmennesket påvirker en gruppe og hvordan gruppa påvirker enkeltmennesket. Faget er delt i fire hovedtemaer:

Psykologien i dag: ulike psykologiske retninger innen dagens psykologi, og psykologiens bruksområder i samfunnet

Sosialpsykologi: individet som en del av det sosiale fellesskapet med fokus på grupper, roller, verdier og holdninger, og sosial kompetanse, ledelse og makt

Kommunikasjon: ulike kommunikasjonsmåter og samhandling. Det handler om kommunikasjon knyttet til kultur og kommunikasjon med massemedier og digitale medier

Helsepsykologi: ulike typer forebyggende helsearbeid. Det dreier seg om ulike psykiske vansker, og hvordan disse kan forebygges og behandles

Til toppen