Programfag til valg (PTV)

Programfag til valg (PTV) er valgfrie fag fra eget programområde ("linje") eller andre studieforberedende programmer. 

Her finner du oversikten over alle PTV-fagene på Tangen videregående skole. Noen av dem kan bare velges på visse programområder. Du får oversikt av skolen over hvilke fag du kan velge på ditt programområde. 

Til toppen