Politikk og menneskerettigheter

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Pensumbok: Fokus: Politikk og menneskerettigheter, Aschehoug

Undervisningsform: Teori pluss fagseminar, rollespill og årlig debattforum (Tangen ytring)

Innhold i faget: Faget passer for deg som er engasjert i samfunnet og vil lære om det norske demokratiet og menneskerettighetene. Hvem har makt og hvorfor? Hvilke muligheter har du selv til å påvirke og delta? Det handler også om internasjonale forhold, med vekt på konflikt og samarbeid i verdenspolitikken. I dette faget lærer du å skrive gode fagtekster, å drøfte og diskutere, samt å bruke kilder på en kritisk og selvstendig måte.

Til toppen