Matematikk R2

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Pensumbok: Matematikk R2, Aschehoug

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Matematikk R2 er for deg som ønsker en enda dypere forståelse for matematikk. Hovedemnene som tas opp er videre studier i funksjoner, algebra og geometri, samt differensiallikninger. I geometrien undersøkes vektorer og objekter i tre dimensjoner, det arbeides videre med trigonometri både som likninger og funksjoner, og det arbeides med integralregning. Et høydepunkt er innføringen av komplekse tall. Matematikk R2 er et programfag i studiespesialiserende programområde og gir 1 realfagspoeng. Du trenger R1 for å begynne med R2. 

Til toppen