Matematikk R1

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Pensumbok: Matematikk R1, Aschehoug

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Matematikk R1 er for deg som ønsker en dypere forståelse for matematikk. Emner som tas opp er algebra, funksjoner, sannsynlighet, geometri og vektorer. Her lærer du mer om hvordan du løser ulike typer likninger, likningssett, regning med logaritmefunksjoner, sannsynlighetsregning. Man går dypere inn i funksjonslæren, og ser på ulike derivasjonsteknikker. Fagstoffet er gjerne rettet mot realfag og fysikk hvor man regner med vektorer i planet. Matematikk R1 er et programfag i studiespesialiserende programområde og gir 0,5 realfagspoeng. Du trenger 1T for å begynne med R1.

Til toppen