Kjemi 1

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig-praktisk

Pensumbok: Kjemien stemmer 1, Cappelen Damm 

Undervisningsform: Teori og praktiske laboratorieforsøk

Innhold i faget: Alt stoff består av ulike typer grunnstoff og alle kjemiske reaksjoner kan forklares ut fra hvordan disse grunnstoffene er bygd opp. I kjemi vil du få kunnskap om hvordan stoff er bygd opp på mikronivå, og dermed kunne forklare reaksjoner som utfelling, likevekt og syre-base reaksjoner. Du vil også bli kjent med ulike laboratoriemetoder, og bruke praktiske forsøk til å synliggjøre teori. Gjennom matematiske formler vil du kunne klare å regne ut blant annet konsentrasjon, pH og utbytte i kjemiske reaksjoner.

Til toppen