Internasjonal engelsk

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig og skriftlig

Pensumbok: Access to international English, Cappelen Damm

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Med utgangspunkt i Storbritannia og USAs sentrale posisjoner i verdenssamfunnet, engelsk språk og angloamerikansk kultur, gjør faget et forsøk på å hjelpe elevene med å forstå sentrale trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet. Siden det engelske språket har den posisjonen det har, og etter alle solemerker vil fortsette å ha i overskuelig framtid, vil det engelske språket også fortsette å være et svært nyttig verktøy for elever som ønsker å ha en inngangsport til andre kulturer.

Til toppen