Biologi 2

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig og skriftlig

Pensumbok: Bios 2, Cappelen Damm

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Biologi 2 går nærmere inn på mekanismer og prosesser i cellene; enzymaktivitet, celleånding og fotosyntese. Vi ser nærmere på DNA’ oppbygning og funksjon, på genetikk, arv og mutasjoner. Vi setter dette i sammenheng med utviklingen av livet på jorda og ser på mekanismene bak evolusjon på gennivå. Vi går inn på hvordan vi med bioteknologiske teknikker bruker kunnskapen om disse prosessene til forskning innenfor landbruk og medisin. I økologi og evolusjon går vi inn på økosystemenes strukturer, hvordan de endrer seg og hvordan vi mennesker påvirker og forandrer naturen.

Til toppen