Biologi 1

Klikk for stort bilde 

Eksamensform: Muntlig

Pensumbok: Bi1, Biologi 1, Gyldendal

Undervisningsform: Teoretisk og praktisk

Innhold i faget: Økosystemene og artene på jorda er truet, og mye av dette skyldes menneskelig aktivitet (Forskning.no). Det er viktig med biologisk kunnskap, fordi dette er en forutsetning for å kunne forvalte økosystemene på en bærekraftig måte. I Biologi 1 legger vi grunnlaget for nettopp dette, og elevene blir introdusert for emner innen evolusjon, systematikk og biologisk mangfold. I Biologi 1 lærer vi også om celler, immunforsvaret, nervesystemet, hormoner, hjertet og lunger, hørsel og syn og urinveissystemet. Vi lærer om hvordan ulike plante- og dyregrupper formerer seg og hvordan også planter har hormoner og evne til å regulere egen vekst og utvikling.

Til toppen