Skolemiljø på Tangen vgs

Skolen skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Her får du informasjon om hvordan Tangen vgs skal gjøre elevenes psykososiale skolemiljø så trygt og godt som mulig, og hvordan du melder fra om mobbing osv. 

Tre enkle regler 

På Tangen videregående skole har vi tre enkle regler som gjelder alle elever: Klikk for stort bilde

Tangens erklæring om godt skolemiljø

  • Tangen videregående skole skal være et spennende og interessant lærested
  • I verkstedene og i klasserommene skal elevene møte lærere som formidler kunnskaper og ferdigheter på engasjerende og varierte måter
  • Alle elevene skal oppleve at de utfordres og stilles krav til, uavhengig av kunnskaper og ferdigheter fra før
  • Vi skal være noe for alle våre elever og alle våre elever skal oppleve at vi er noe for dem

Mer info om skolemiljø, og meldeskjemaer

Til toppen