Forebyggere

Forebyggerne på skolen er til stede i miljøet, for både elever og skolens ansatte. Målet er å skape trygge, rause og trivelige omgivelser for læring.

Forebyggerne våre har mange viktige oppgaver: 

  • Arbeid med konflikthåndtering og atferdsregulerende tiltak
  • Oppfølging av elever/kjernegrupper, etter behov
  • Forebyggende arbeid i forbindelse med rus og mobbing
  • Starte aktiviteter og bidra til positivt elevmiljø
  • Pådrivere i holdningsskapende arbeid som handler om rus, trafikk, russetid, felles frokost etc.

De er tilgjengelige for både formelle og uformelle samtaler - og de har taushetsplikt.
Ta gjerne kontakt med de - du finner de i 1.etg. 

Forebyggere

Trond Harald Sjåstad
Tlf.: 951 17 111
Epost

Frank Antoni Domingos
Tlf.: 988 20 222
Epost

 

Til toppen