Lærebøker

Her får du info om gratis lærebøker på Tangen videregående skole. 

Som elev i videregående skole har du krav på gratis læremidler. Du trenger altså ikke å kjøpe lærebøker selv. Du får låne lærebøkene på biblioteket på Tangen vgs i løpet av de første ukene på skolen.

Til toppen