Fraværsregler - grense på 10 prosent

Klikk for stort bildeFraværsgrensen på Tangen vgs - som på alle videregående skoler - er på 10 prosent. Grensen gjelder i hvert enkelt fag. 

De "nye" fraværsreglene som ble innført fra skolestart 2016 skal motivere elevene våre til jevn innsats og forhindre skulk. 

Fraværsgrensen er altså på 10 prosent. Legg merke til at grensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke det totale fraværet ditt. 

Det betyr i praksis at hvis du overskrider grensen i et fag, kan faglærer som hovedregel ikke sette halvårsvurdering med karakter (første halvår) eller standpunktkarakter (til våren) på deg. Du får et skriftlig varsel hvis du er i ferd med å overskride fraværsgrensen.

Mulighet for høyere fraværsgrense

For elever med særskilte utfordringer kan rektor gjøre unntak på fravær inntil 15 prosent. Snakk med kontaktlæreren din så raskt som mulig hvis du mener du har et slikt behov.

Krav til dokumentasjon av fravær

 • Dokumentert og lovlig fravær (se under) og blir unntatt fra 10-prosentregelen.
 • Fravær dokumentert av foresatte (hvis du er under 18) blir ikke unntatt fra 10-prosentregelen. Det betyr at du "bruker opp" prosentene. Men du får ikke anmerkning. 
 • Fravær du ikke dokumenterer, eller dokumentasjon som ikke blir godkjent, blir ikke unntatt fra 10-prosentregelen. Du får også anmerkning for slikt fravær. 

Slik får du gyldig fravær

Hvis du leverer relevant dokumentasjon på fraværet ditt, kan du ha et reelt fravær på mer enn 10 prosent i et fag og likevel få karakter. 

Dokumentasjon som kan godkjennes av skolen er: 

 • legeerklæring
 • dokumentasjon fra abup/psykolog
 • dokumentasjon fra tannlege.

NB: Hvis du har kroniske sykdommer/helseproblemer, må du levere dokumentasjon (legeerklæring) for dette til kontaktlærer ved skolestart.

Eksempler på annet fravær som kan bli godkjent av skolen når du har dokumentasjon på det: 

 • Besøk hos helsesøster og rådgiver
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte (sesjon i militæret osv.)
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (for eksempel idrett og kultur)
 • Obligatoriske elementer i kjøreopplæringen; glattkjøring, landeveiskjøring, bykjøring (vanlige kjøretimer og oppkjøring gir ikke gyldig fravær) 

Du må levere fraværsdokumentasjonen til kontaktlæreren din så raskt som mulig. Husk å levere kopi av dokumentasjon til kontaktlærer. Originalen beholder du selv. 

Fravær ved for sent til timen

Hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til en time, får du en helt times fravær i faget. Enkelte programområder har andre rutiner.

Følg nøye med på fraværet ditt. Snakk med kontaktlæreren din hvis du er i tvil. 

Til toppen