Elev-pc

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC, som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. 

Alle elever, unntatt de som går på MK og ITM, får samme type PC. Det er ikke anledning til å bytte fra den ene modellen til den andre. Elevene skriver under på en utlånsavtale ved skolestart. Last ned utlånsavtale for:

Elevene betaler en egenandel for PCen hvert år. Egenandelen skal ikke være høyere enn den laveste satsen på det ikke-behovsprøvde utstyrsstipendet elevene får fra Lånekassen. Dette stipendet må elevene søke om selv. Etter endt opplæring beholder elevene utstyret.

Privat PC skal ikke brukes i opplæringen på skolen. Du finner mer informasjon om elevPC-ordningen i Agder fylkeskommune her:

Brosjyre - nett (DOCX, 184 kB)

Brosjyre - utskrift (DOC, 252 kB)

Utstyr

De to PC-modellene leveres med tre års garanti og begrenset skadeforsikring (PDF, 351 kB). Ryggsekk er inkludert i prisen for alle modellene. 

Programvare
Følgende programvare er installert i standard og MK-modellen:

  • Windows 10 Enterprise
  • Office 365
  • Adobe Reader
  • Google Chrome
  • VLC Mediaplayer
  • Cortex XDR (Traps)
  • Ordnett Pluss
  • Adobe Creative Cloud Desktop App (kun MK)

Lærlinger og lærekandidater omfattes ikke av ordningen med elevPC.

Til toppen