Fraværsregler

Fraværsgrensen i videregående skole er på 10 prosent. Her får du info om hva som er dokumentert, "lovlig" fravær. 

De "nye" fraværsreglene som ble innført 1. august 2016 skal motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulking.

Høyt fravær truer karakterene dine

Fraværsgrensen er på 10 prosent. For elever med særskilte utfordringer kan rektor gjøre unntak på fravær inntil 15 prosent.

Fraværsgrensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke det totale fraværet. Dersom du overskrider grensen, er det slik at faglærer som hovedregel ikke kan sette halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter på deg i faget. 

Slik fungerer det

 • Dokumentert (f.eks. legeattest) og lovlig fravær gir ikke anmerkning, og det unntas da fra 10 prosent-regelen
 • Dersom fraværet er dokumentert av foresatte, gis det ikke anmerkning, men det unntas ikke fra 10 prosent-regelen
 • Ikke godkjent dokumentasjon eller ikke dokumentert fravær gir anmerkning og unntas ikke fra 10 prosent-regelen

Dette er godkjent dokumentasjon

Dersom du har relevant dokumentasjon, kan du ha mer enn 10 prosent fravær i et fag og likevel få karakter i faget.  

Dokumentasjon som kan godkjennes av skolen er særlig

 • legeerklæring
 • dokumentasjon fra abup/psykolog
 • tannlegeerklæring

NB: Dersom du har kroniske sykdommer/helseproblemer, må du levere en legeerklæring til kontaktlærer ved skolestart som dokumenterer dette. 

Eksempler på annet dokumentert fravær - når du husker å få med skriftlig dokumentasjon:

 • Besøk hos helsesøster og rådgiver
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte (Forsvaret osv.)
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, som idrett eller kultur

Dokumentasjon på fravær må leveres til kontaktlæreren din så raskt som mulig. 

Fravær når du er for sen til timen

Hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til en time, fører det til én time fravær i faget. Enkelte programområder har andre rutiner.

Oversikt over fag og fraværsgrenser får du fra kontaktlæreren din. Følg godt med på ditt eget fravær i SkoleArena. 

Til toppen