Bibliotekreglement

Her får du info om reglene for utlån av bøker og annet materiell fra biblioteket på Tangen videregående skole. 

Dette bibliotekreglementet definerer retningslinjer som gjelder bruk av bibliotektjenester for ansatte og elever på Tangen vgs. 

 

Bibliotekreglementet

 

§ 1 Bøker og annet materiell

Bøker og annet materiell tilhørende skolebiblioteket ved Tangen videregående skole lånes ut til skolens ansatte og nåværende elever.

§ 2 Lånetid

Lånetid er 3 uker for fag og skjønnlitteratur. Unntak for enkelte materialtyper er nevnt i § 6.

§ 3 Fornying 

Er mulig når det ikke er reserveringer knyttet til det. Valgfri lånetid kan innvilges under spesielle behov.

§ 4 Lånebevis 

Alle lånere skal være i besittelse av et lånekort med strekkode (samme som elevkort), Lånebevis skal forevises bibliotekar ved lån. Har eleven ikke med lånebevis, kan eventuelt annen legitimasjon med bilde benyttes.

§ 5 Erstatningsansvar 

Låntagere som ikke leverer bøker eller annet materiell lånt på biblioteket til rett tid får opptil to purringer. Deretter må det lånte materiellet erstattes i sin helhet. Blir ikke materiellet erstattet innen gitt frist blir saken sendt til inkasso.

§ 6 Materialtyper med unntaksbestemmelser 

 • Klassesett 
  Lånetid: Etter avtale med lærer. 
  Forøvrig gjelder generelle låneregler § 3 og § 4.
 • Ordbøker og leksika
  Lånetid: 1 dag
 • Dvd
  Lånetid: 3 dager. Elever kan låne maksimalt to dvd-er.
 • Tidsskrift
  Lånetid: 1 uke

§ 7 Lærebøker 

Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler. Disse bøkene lånes ut fra biblioteket ved skolestart og leveres tilbake ved skoleslutt.

NB! Det er ikke lov å ta med seg bøker eller annet materiell ut av biblioteket uten at det er registrert på deg som låner. Hvis bibliotekaren ikke er til stede. kan du henvende deg i servicetorget.  Skolekortet/legitimasjon med bilde skal alltid forevises ved lån på biblioteket.

Til toppen