Sosialkunnskap

Sosialkunnskap (SAM3051)

Innhold i faget:  Sosialkunnskap er på mange måter en smaksprøve på samfunnsvitenskapelige fag på universitetsnivå. Du lærer mye om velferdsstaten og at ikke alle velferdsstater er lik den norske. Sosiale problemer, som for eksempel kriminalitet og rusmiddelmisbruk, står også sentralt. Et annet tema er FNs menneskerettigheter. Her lærer du at de fleste stater, også Norge, får kritikk for å bryte menneskerettighetene, som de har forpliktet seg til å overholde.

Individet i samfunnet er også et viktig tema. Her lærer du mye om din generasjon og de som er noe yngre enn deg, altså barn og ungdom. Videre er kjønn og identitet gode stikkord for faget. Hvordan har kjønnsrollemønsteret i Norge endret seg over tid og hvordan har disse samfunnsendringene også påvirket våre holdninger?  I faget blir du også kjent med samfunnsforskere og ulike teorier innenfor universitetsfag som statsvitenskap, psykologi og rettsvitenskap.  

Hvorfor bør jeg velge sosialkunnskap?
Dersom du er samfunnsengasjert og liker å diskutere, er dette et fag for deg. Sosialkunnskap er både et muntlig og skriftlig fag, noe som betyr at eksamen er skriftlig eller muntlig. Vi øver blant annet mye på å skrive fagartikler, en sjanger du får god bruk for i dine videre studier. Kanskje finner du ut hvilken studievei som passer for deg etter å ha jobbet med disse temaene?

Hvordan jobber vi med faget? 
Det er fem undervisningstimer hver uke i dette faget. Underveis i skoleåret trener vi på å utvikle både muntlige og skriftlige ferdigheter. Vi  jobber med muntlige og skriftlige oppgaver for å få god fagkunnskap. I undervisningstimene veksler vi mellom å arbeide individuelt og i små grupper. Plenumsdiskusjoner er også nyttige. Sosialkunnskap er et fag der du får god trening i å argumentere, samt lytte og lære av medelever. 

Til toppen