Informasjonsteknologi 1

Dette faget er for deg som

 • har lyst til å forberede deg til fremtidig arbeidsliv ved å utvikle dine kunnskaper i informasjonsteknologi
 • ønsker å styrke din digitale kompetanse
 • har lyst til å forstå hvordan man utvikler nettsider med programkode
 • vurderer videre studier der informasjonsteknologi inngår
 • har lyst til å forstå hvordan teknologi påvirker samfunnet og din egen hverdag

I faget lærer du

 • å kode nettsider med markeringsspråket HTML og påvirke utseende med stilark CSS
 • legge inn bilder, lyd og video i nettsiden og vite hvordan slike elementer representeres i en datamaskin
 • å beskrive sentrale komponenter som inngår i datamaskiner og nettverk 
 • å programmere nettsider med Javaskript ved hjelp av et JavaScript-rammeverk 
 • utforske programkode
 • hva som menes med algoritmisk tenkning og hvordan man kan utforske en problemstilling og presentere resultatet
 • hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser bruk av informasjonsteknologi har for deg som enkeltperson, for arbeidslivet og for samfunnet
 • hva man må tenke på når man innhenter og lagrer data, og hvilke regler som gjelder for lagring av persondata
 • hvordan nettsider kan blir brukervennlige og tilpasset ulike brukergrupper (universell utforming)

Vi bruker følgende arbeidsmetoder

 • Praktisk jobbing med maskinen for å lage ulike nettløsninger ved bruk av html, css og javaskript
 • Jobbe med individuelle praktiske prosjekter
 • Jobbe med praktiske prosjekter der flere jobber sammen
 • Diskuterer og setter oss inn i dagsaktuelle temaer knyttet til hvordan vi som samfunn påvirkes av teknologi
 • Praktisk bruk av mikrodatamaskiner for å beskrive datamaskinkomponenter
 •  

I IT-1 kan eleven trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. Eksamensoppgaven har en forberedelsesdel og blir utarbeidet og sensurert lokalt

Læreplan

Til toppen