Arkitektur og samfunn

Laura Ghise/Unsplash   

Eksamensform: Praktisk

Pensumbok: Ingen

Undervisningsform: Praktisk og teoretisk

Fagkode: KDA3003

Innhold i faget: Arkitektur og samfunn handler om de bygde omgivelsene våre nå, historisk og i fremtiden. Arbeidet med faget er utforskende arbeidsprosesser med modeller, tegning for å utvikle praktiske ferdigheter og faglig innsikt i konstruksjon, og trene evnen til å vurdere utforming ut fra kriterier. Tema som natur, landskap og klima er viktig for å løse utfordringer i forhold til bosetting, urbanitet og miljø, samtidig som arkitekturen speiler kulturelle verdier i samfunnet.

Til toppen