Mobbeombud i Agder fylkeskommune

Viktig kapittel i Opplæringsloven

Mobbeombudet skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Agder et godt psykososialt miljø i skole/lære - og på fritiden, jfr. kapittel 9a i opplæringsloven, om elevenes skolemiljø

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være barn/ungdom eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Denne siden er under oppbygging. Her kommer det mer info om mobbeombudet i Agder. Lurer du på noe, ring skolen på 38 17 76 00. 

Til toppen