Lese- og skrivevansker? Tangen vgs hjelper deg

Har du lese- og skrivevansker? Tangen videregående skole tilbyr deg tilrettelegging og digitale hjelpemidler på skole-pc-en. 

Hvis du har spesifikke lese- og skrivevansker, dokumentert i sakkyndig vurdering, kan du få installert digitale hjelpemidler på skole-pc-en din. Du kan også få tilgang på andre hjelpemidler og andre tiltak for å gjøre skolehverdagen din enklere. 

Her er mulighetene for tilrettelegging

Tilrettelegging for elever med sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), eventuelt Logos fra grunnskolen:

Retteprogrammer

IT-tjenesten på Tangen vgs hjelper deg med å installere retteprogrammer som LingDys/Right eller annen programvare på skole-pc. Skolen gir deg opplæring i bruk av retteprogrammet LingDys/Right ved behov. Eleven må ta med koden som han/hun har fått i grunnskolen fra NAV. Dersom eleven ikke har søkt om hjelpemidler, kan NAV være behjelpelig i søknadsprosessen. Eventuelt kan skolen gi råd og veiledning.

Lydbøker

Elever kan få tilgang til bøker, artikler og så videre på lyd/digitalt via NLB. Som låner i NLB har du også tilgang på skolebøker fra Statped.

Tilpasning i fag

Tilpassede lekser/oppgaver/innleveringer: Avtales med den enkelte faglærer. Det er mulig å redusere mengden fagstoff, men du må ha vurderingsgrunnlag i faget, altså at det er mulig for faglæreren å sette en karakter

Fritak sidemål

Elever kan søke fritak for vurdering i norsk sidemål med karakter på studiespesialiserende/forberedende ved sakkyndig dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon (Opplæringsloven paragraf 3-22), ikke gjennomgått ungdomstrinnet i norsk skole (3-22) eller hatt fritak for opplæring/vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen (1-11).

Tiltak på eksamen

Tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen. Kontaktlærer hjelper eleven med å søke skolen om denne tilretteleggingen. Det kan dreie seg om forlenget tid, opplest oppgave og/eller forklaring av ord og begreper. 

Her får du gode råd om tilrettelegging ved lese- og skrivevansker  

Klikk for stort bildeMarianne Skjelbred-Knudsen
Rådgiver tilpasset opplæring (TPO)
Tlf.: 954 43 494
Epost: marianne.skjelbred-knudsen@tangen.vgs.no

Klikk for stort bildeHelge Amble
Rådgiver tilpasset opplæring (TPO)
Tlf.: 945 26 734
Epost: helge.amble@tangen.vgs.no

                                              

Til toppen