Elev-PC

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC. Denne leies av Agder fylkeskommune

Før utlevering skal bruker av pc`en signere en leieavtale. Dette gjøres digitalt. For elever under 18 år må foresatte logge inn med egen ID (f. eks. BankID) for å kunne signere. Leietaker betaler en egenandel for elev-PCen hvert år i 3 år. For skoleåret 2023-2024 er egenandelen 1 196 kroner.  Egenandelen er lik for alle modellene.

PC-modeller

PC-modeller
Avdeling Type
Standard Elev-PC HP ProBook 440 G8
Kraftigere PC for IKT og Medieproduksjon HP Zbook Power G9
Mac for MK og KD: Apple Macbook Air


Mer informasjon og signering finner du her:
 Elev-PC (agderfk.no)