Slik foregår eksamen

Sjekk datoen nøye for eksamenen du skal ha. 

Oppmøte kl 08.30 i oppsatt rom (romsoversikt blir hengt opp i fellesarealet i 1 etg)

For å gjennomføre eksamen anbefaler vi at du bruker skole-pc-en din. Det er også tillatt å bruke mac eller andre private pc-er til gjennomføring av eksamen hvis de tilfredsstiller nødvendige krav til programvare.

Vi presiserer at alle former for oversettelsesprogrammer er forbudt å bruke på eksamen. 

Ha nødvendige programmer klare

I god tid før eksamen må du sørge for å ha et skriveprogram som Word/LibreOffice/OpenOffice på maskinen. Annen programvare som er påkrevd for den gitte eksamenen, skal også være testet og installert på maskinen. IT-avdelingen hjelper til med å løse det - men du må være ute i god tid før eksamen.

Husk alt nødvendig utstyr

Sjekk maskinen nøye for feil eller mangler. Elever må ha med seg pc, lader til pc og annet nødvendig utstyr, som kalkulator, linjal, skrivesaker osv. Skolen garanterer ikke utlån da vi har et begrenset utvalg av utlånsutstyr. 

NB: Start maskinen på nytt før eksamensdagen av hensyn til oppdateringer o.l.

Gjennomfør eksamen på eksamen.vaf.no

Eksamen på videregående skole er digitalisert og gjennomføres på eksamen.vaf.no. Dette nettstedet inneholder alt en trenger for å gjennomføre digital eksamen.

Bruk litt tid på å bli kjent med eksamen.vaf.no. Her står det mye nyttig informasjon som du får bruk for under eksamen. Her ligger også lenker til tillatte hjelpemidler. 

Hovedsiden består av:

 • Eksamensmal for Word/Libre Office/OpenOffice
 • Knapp for henting og levering av eksamen
 • Fane for utskrift som benyttes av privatister eller elever uten skole-pc
 • Oppdatert informasjonsside

Oversikt over tillatte oppslagsverk, inndelt etter følgende mønster:

 • Generelle lenker
 • Læreverk
 • Norsk
 • Realfag
 • IT-fag
 • Økonomiske fag
 • Annet

Hvis du blir syk på eksamen

Ring umiddelbart til skolen og gi beskjed på telefon 38 17 76 00. Legeerklæring må ordnes samme dag, og den må leveres til skolen snarest mulig.

Hvis du kommer for sent til eksamen

Møt presis til eksamen. Kommer du etter kl. 08.30, må du melde deg i servicetorget og avvente om du får lov til å gjennomføre eksamen.

Til toppen