Slik foregår eksamen

Generelt

Eksamenstrekket offentliggjøres 12. mai.

Du har selv ansvar for å ha lest gjennom informasjon om eksamen, kjenne til eksamensreglementet og å si fra dersom du oppdager eller er usikker på om det er feil i trekket.

Du skal møte kl. 08.30 i oppsatt rom. Du finner informasjon om rom i VismaInSchool (VIS) og i fellesarealet i 1. etasje. Du kan ikke bruke telefon, smartklokker eller liknende. Du må skru av telefon, smartklokker ol. og legge i veska eller fram til vaktene. Du legger fram alt du trenger av notater, pc, lader mat, drikke og annet utstyr på pulten og legger veska di foran i lokalet.

Du skal bruke din elev-pc (den du fikk når du startet på vg1) for å gjennomføre eksamen. Du bør oppdatere og starte maskinen på nytt noen dager før eksamen for å sjekke at alt virker og at du har de programmene du trenger. Husk også lader.

Vi presiserer at alle former for kommunikasjon og all form for kunstig intelligens er forbudt å bruke på alle eksamener. Ingen eksamener har åpent internett. På språkeksamener er også oversettelsesprogram forbudt å bruke på eksamen.

Enkelte eksamener er fremdeles todelte. En del eksamener har forberedelsesmateriell dagen før. Noen eksamener er 4 timer, men de fleste er 5 timer. Informasjon om eksamen vil du finne i læreplanen og på kandidat.udir.no.

Ha nødvendige programmer klare

I god tid før eksamen må du sørge for å ha et skriveprogram som word, open office eller liknende på maskinen. Merk at du ikke kan bruke skybaserte tjenester som google docs eller word online. Annen programvare som er påkrevd for den gitte eksamenen, skal også være testet og installert på maskinen. IT-avdelingen hjelper til med å løse det - men du må være ute i god tid før eksamen.

Husk alt nødvendig utstyr

Sjekk maskinen nøye for feil eller mangler. Du må selv ha med deg pc, lader til pc og annet nødvendig utstyr, som kalkulator, linjal, skrivesaker osv. Skolen garanterer ikke utlån da vi har et begrenset utvalg av utlånsutstyr. Du kan bruke hodetelefoner. Vi anbefaler å bruke hodetelefoner med ledning. Skolen har enkle hodetelefoner du kan låne på eksamen. (Dersom du vil høre på musikk, må den være tilgjengelig offline på datamaskinen og du kan ikke spille så høyt at andre hører musikken din.)

Gjennomføring av eksamen

På selve eksamensdagen vil du finne nødvendig påloggingsinformasjon i eksamenslokalet. Eksamen på videregående skole er digitalisert og du vil logge deg inn via kandidat.udir.no. Nødvendig informasjon om hjelpemidler, mal, mm, finner du på eksamen.agderfk.no. Dette nettstedet inneholder alt en trenger for å gjennomføre digital eksamen. Enkelte eksamener er fremdeles todelte der del 1 er uten hjelpemidler.

Bruk litt tid på å bli kjent med nettstedet. Her står det mye nyttig informasjon som du får bruk for under eksamen. Her ligger også lenker til tillatte nettbaserte hjelpemidler.

Hvis du blir syk på eksamen

Ring umiddelbart til skolen og gi beskjed på telefon 38177600. Legeerklæring må ordnes samme dag, og den må leveres til skolen snarest mulig.

Hvis du kommer for sent til eksamen

Kommer du etter kl. 08.30, må du melde deg i servicetorget og avvente om du får lov til å gjennomføre eksamen.