Ny eksamen (NUS) og privatisteksamen

Rett til ny eksamen (NUS)

Ny - elever som får karakter 1 på eksamen har rett til ny eksamen i faget

Utsatt - elever som har dokumentert gyldig fravær på eksamen har rett til utsatt eksamen i faget

Særskilt - elever som får karakter 1 i standpunkt har rett til særskilt eksamen dersom eleven ikke er trukket opp i eksamen, eller det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke blir holdt

Fyll ut dette oppmeldingsskjemaet og lever det til skolen innen fristen:
Oppmeldingsskjema ny eksamen (DOCX, 80 kB)

 

Eksamenskurs høst 2021

Les her for  informasjon, timeplaner og påmelding:

Eksamenkurs (agderfk.no)

Kursene er gratis og starter opp med forbehold om nok påmeldte.

 

Slik forbedrer du karakterene dine

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag.

Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Eventuelle standpunktkarakterer i faget vil da falle bort, hvis du velger å ha faget på vitnemålet.

Dersom du har spørsmål om privatisteksamen?
Ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post eller på telefon 38077400 (kl 10-14)

Slik melder du deg opp som privatist
Fra skoleåret 2021/2022 skal alle privatister benytte Privatistportalen for oppmelding til eksamen.
 Privatistportalen

Høsteksamen: Påmelding fra 1.september - 15.september
Våreksamen: Påmelding fra 15.januar - 1.februar.

 

Til toppen