Karakterer og dokumentasjon

Her kommer det informasjon om offentliggjøring av eksamens- og standpunktkarakterer til våren. 

  • Alle eksamenskarakterer blir offentliggjort en gitt dato i juni
  • Alle standpunktkarakterer blir offentliggjort en gitt dato i juni

NB: Klagefrist er ti dager fra offentliggjøring, altså fra første gang det blir åpnet tilgang til karakterene dine. 

Typer dokumentasjon som vil bli utskrevet:

  • Vg1 (alle), 2MK, 2ST, 2KD, 2DHIUA = ingen utskrift *
  • 2BA, 2RM, 2DHFRA = Kompetansebevis
  • 3ST, 3PB, 3MK, 3DH = Vitnemål **

* dersom det er ønskelig med karakterutskrift kan dette bestilles via mamo12@vaf.no
** Kompetansebevis utstedes dersom ikke fag er bestått

Til elever (yrkesfag) som ikke har bestått i standpunkt/eksamen i matematikk eller naturfag: Sjekk ut tilbud om Sommerskolen (lenke kommer)

Til toppen