Slik vaksineres 16- og 17-åringer

Elever ved Tangen vgs får tilbud om vaksinering fredag 3. september.

Tilbudet går nå ut til alle Kristiansands ungdommer født i år 2004 og 2005. Vaksineringen skjer i vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret fra mandag 30. august til og med fredag 3. september. Tidspunkt for vaksinering gjennomføres i samarbeid med videregående skoler, og elevene følger oppsatt tidspunkt for sin klasse. Elevene blir transportert klassevis i buss tur retur skolen

  • Alle ungdommer født i 2004 og 2005 får tilbud om vaksine. Skoleelever blir kalt inn gjennom skolen. De som ikke går på skole bestiller time selv gjennom vaksinetelefonen.
  • Vaksineringen skjer på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret fra 30. august til 3. september.
  • Ungdommer som går på skole kjøres i buss til vaksinering fra skolen.
  • Er ungdommen syk, eller timen av annen grunn ikke passer, får ungdommen som går på skole ny time gjennom skolen. De som ikke går på skole, ringer vaksinetelefonen.   
  • De som har fylt 16 år kan selv bestemme om de vil vaksineres. De som ikke har fylt 16 år må ha med seg samtykkeskjema signert av dem som har foreldreansvar.
  • Ha med legitimasjon med bilde. Utgått pass regnes som gyldig ID i denne sammenhengen.  
  • Vaksinering er frivillig og gratis

Alle må ha med seg legitimasjon med bilde.

De som har fylt 16 er helserettslig myndige og beslutter selv om de skal vaksineres. De som er født i 2005, men som ikke har fylt 16 år, må ha med seg samtykkeskjema signert av dem som har foreldreansvar.

Hvis det ikke er mulig å signere et felles dokument, kan skriftlig samtykke fra den andre med foreldreansvar vedlegges samtykkeskjema. Se egen informasjon om hva vedlegget må inneholde for å være godkjent som vedlegg til samtykke.  Ved uenighet mellom dem som har foreldreansvar om barnet skal vaksineres mot covid-19, vil ikke barnet bli vaksinert.

Samtykkeskjema blir sendt med hjem fra skolen i uke 34.
Ungdommer født i årskull 2004 og 2005 får i Kristiansand tilbud om vaksinen fra BioNTech/Pfizer(Comirnaty). Du kan ikke velge en annen vaksine.
Vaksinering er frivillig og gratis.

Alle som skal vaksineres må være friske og uten forkjølelsessymptomer. Hvis eleven ikke blir vaksinert med resten av klassen vil det bli innkalling til vaksinasjon på et senere tidspunkt. Dette blir organisert etter at ordinær klassevis vaksinering er gjennomført, og informasjon kommer både via skolen og på Kristiansand kommunes hjemmesider.

Ungdommer i årskull 2004 og 2005 som ikke er tilknyttet videregående skole, eller er elev ved videregående skole i annen kommune, bes ta kontakt på vaksinetelefonen 38 07 50 00, tastevalg 6, for manuell bestilling av time til vaksinasjon.

Ungdommer og foreldre som er tilknyttet videregående skoler i Kristiansand bes om å ikke ringe vaksinetelefonen for å bytte dato for vaksinasjon. Eleven får ny time i samarbeid med skolen.
Ungdommer i årskull 2004 og 2005 som ikke er innbyggere i Kristiansand, men elev ved videregående i kommunen, kan også følge klassens vaksinasjonstilbud. Det er ønskelig at bostedskommune da informeres om at vaksinen er mottatt annet sted.

Det er regjerningen som har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon etter råd fra Folkehelseinstituttet.

 https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/

Les også: Informasjon fra Kristiansand kommune

Samtykkeskjema koronavaksinering

Til toppen