Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Agder 2022

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata Agder blant elever på videregående skole. 

Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. Vedlagt ligger infoskriv om undersøkelsen:
Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 183 kB)

Til toppen