Nytt testregime

Kristiansand kommune endrer testregime fra 7. september. Det betyr at testing erstatter smittekarantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter (kjærester), må fortsatt gå i karantene. 

Første test utføres på skolen under veiledning av kommunens helsepersonell.  Skolen stiller eget rom til disposisjon. Når rutinen er innarbeidet kan det vurderes om kommunens helsepersonell erstattes med annet opplæringsmateriell. Elever som tester negativt dag 1 får utlevert 2 stk hurtigtester som de selvtester seg med dag 3 og dag 5.

Elever som er nærkontakter testes på skolen raskest mulig dag 1 og skal være i karantene inntil testsvar foreligger (ca 15 min). Får elevene melding på kveldstid testes de så snart som mulig (normalt påfølgende dag). 

  • Ved negativt testsvar kan eleven unntas smittekarantene og være på skolen. 
  • Ved positivt svar må eleven i isolasjon. Eleven må selv kontakte kommunens testsenter slik at testsvaret kan bekreftes med ny test i regi av kommunens testsenter 

Deretter selvtester elevene seg hjemme på morgenen dag 3 og dag 5. Testsvar leses av før de forlater hjemmet. 

  • Ved negativt testsvar forlenges karanteneunntaket og eleven kan møte på skolen
  • Ved positivt svar må eleven i isolasjon. Eleven må selv kontakte kommunens testsenter slik at testsvaret kan bekreftes med ny test i regi av kommunens testsenter
Til toppen