Slakteryrket er et av verdens eldste yrker og danner grunnlag for all kjøttvareproduksjon. En riktig behandlet slakteskrott danner grunnlaget for all viderebehandling og produksjon av kjøttvarer.

Pølsemakerfaget har utviklet seg fra et typisk håndverksfag også å omfatte moderne industriproduksjon av kjøttvarer. Pølsemakeren må ha gode faglige kunnskaper og ferdigheter for å sikre en god og riktig produksjon.

Butikkslakterfaget er et forholdsvis nytt fag som har oppstått fordi mye av kjøttomsetningen til forbrukeren i dag foregår gjennom dagligvarebutikker og supermarkerder, og ikke bare gjennom spesialbutikker som tidligere.
Kjøttkjærer sitt arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden