Fagarbeideren produserer varer du bruker hver dag eller flere dager i uken. Sjokolade, øl og mineralvann, mel og andre kornprodukter, chips og snack, meieriprodukter og hermetikk og foredling av kjøtt og fisk er noe av dette. Du styrer produksjonsprosessen fra råstoff til kontroll av ferdige produkter. 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden