Læretiden i bedrift strekker seg over 2 år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått får du et bevis på at har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider.

Dersom du ønsker å utdanne deg videre på høgskole eller universitet, må du ta et år med studiespesialisering, slik at du oppnår studiekompetanse. 

Restauranten4

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. januar 2016 | Skriv ut siden