Linja er allmenndannende og vektlegger kunst og kultur i samfunnet. Første året har du 25 timer fellesfag (allmennfag). Du kan velge mellom praktisk/teoretisk matematikk og du kan bygge videre med R1 og R2 eller S1 og S2 i matematikk. Som andrespråk kan du velge mellom tysk, spansk og fransk. Du får 10 timer tegning, form og kunst- og arkitekturhistorie gjennom alle tre årene.

10-timers programfaget:
De 10 timene med programfag går over alle tre årene og er delt inn i to fag, der du får karakter:

 • Visuelle kunstfag; inneholder tegning, maling, komposisjon og bildekunst. Her arbeider du mest på det to-dimensjonale formatet. 
 • Design og arkitektur; inneholder formlære, materiale, konstruksjon og arkitekturhistorie. Her arbeides det også en del i tre-dimensjonalt format.

I programfag til valg: (5 timer i uka) 
Elevene besøker byens museer og gallerier, og vi følger med i kunstlivet i hele Sør-Norge ved å ta ekskursjoner når det er aktuelt. Elevene får også delta i ulike kunstfaglige prosjekt og utstillinger. 

 • Trykk og foto (2. året)
 • Internasjonal engelsk (2. året)
 • Fysikk 1 (2. året)
 • Friluftsliv (2. året)
 • Markedsføring og ledelse (2. året)

 • Scenografi og kostyme (3. året)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling (3. året)
 • Samfunnsfaglig engelsk (3. året)
 • Kjemi 1 (3. året)
 • Matematikk R2 (3. året)
 • Matematikk S2 (3. året)

 Valgskjema finner du her (høyre kolonne)

av Møller, Marlén Nygård, publisert 30. april 2013 | Skriv ut siden

IMG 1834

IMG 1634


IMG 1354

IMG 1204