En kreativ vei til studiekompetanse

Dette er et studieforberedende utdanningsprogram hvor du i tillegg til de studiespesialiserende fagene får programfag innen kunst, design og arkitektur. Du får 10 timer praktiske kunst- , design- og og arkitekturfag i uka gjennom alle tre årene. Andre og tredje året kan du i tillegg velge henholdsvis 5 og 10 timer med kunstfag, eller andre programfag.

Studiet gir studiekompetanse slik at du kan komme inn på de fleste høgskoler og universiteter.

I tillegg til programfagene kan du 2. år og 3. år velge valgfrie programfag fra de andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Du kan da velge mellom de valgfrie programfagene som skolen tilbyr på ditt trinn.

Kunst, design og arkitektur er for deg som ønsker:

  • Studiekompetanse
  • Studere videre på høgskole eller universitet
  • Å designe gjenstander til inne- og uterom
  • Å lære konstruksjon og modellbygging
  • Å utvikle ferdigheter innen tegning/maling
  • Lære om form- og fargeteori
  • Kunnskap om kunst, design – og arkitekturhistorie

Du vil oppleve:

  • Å utvikle kreative produkter innen design, arkitektur og kunst
  • Å få tekniske ferdigheter bl.a. innen tegning, design, maling, foto og billedbehandling
  • Å kombinere teori med praktisk arbeid

Vg1

t/u

Vg2

t/u

Vg3 

t/u

Norsk

4

Norsk

4

Norsk

6

Kroppsøving

2

Kroppsøving

2

Kroppsøving

2

Engelsk

5

Historie

2

Historie

4

Naturfag

5

Samfunnsfag

3

Religion

3

Matematikk 1P el. 1T

5

Matematikk 2P el. S1/R1

3 (5)

Design og arkitektur

5

Fremmedspråk

4 Fremmedspråk

4

Kunst og visuelle virkem.

5

Design og arkitektur

5

Geografi

2

Valgfritt programfag

5

Kunst og visuelle virkm.

5

Design og arkitektur

5

Valgfritt programfag

5

-

-

Kunst og visuelle virkm.

5

-

-

-

-

Valgfritt programfag

5

-

-

 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden