Interiørfaget handler om å utvikle og designe interiør- og romløsninger på grunnlag av kunnskap om estetikk, form og funksjon - i samarbeid med oppdragsgivere.


Bolig20Elevene oppøver bevissthet om samspillet mellom materialer, farger og gjenstander. Opplæringen gir også ferdigheter i tegning og bruk av redskaper i interiørfaget, samt kunnskap om trender og stil- og kulturhistorie. 


Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er interiørkonsulent.

av testvafno2, publisert 8. mai 2013 | Skriv ut siden