Dette er programfag for deg som trives med å jobbe kreativt. Faget skal bidra til å imøtekomme samfunnets behov for veiledning og tjenester innen interiør, profilering og utstillingsdesign.

Modell01Elevenes arbeid med materialer, redskaper og teknikker skal gi grunnlag for faglig kompetanse og forståelse for faget i ulike kulturer og tradisjoner i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Elevene skal utvikle evne til å se sammenheng mellom materielle uttrykk og målgruppenes oppfatninger og assosiasjoner.

Opplæringen legger vekt på praktisk arbeid med fagrelaterte materialer, redskaper og teknikker samt kreativ idéutvikling og profesjonelle presentasjonsformer. Elevene får kunnskap om markedsføring og salg av produkter og tjenester innen fagområdet.

Utstillingsdesign - Vg3
Tangen vgs tilbyr ikke Utstillingsdesign på Vg3-nivå. Utdanningen tilbys andre steder i landet. Utstillingsdesigneren lager utstillinger, messestander etc. tilpasset ulike målgrupper - for butikker, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er utstillingsdesigner. 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden