Fagets læreplan sier at opplæringen skal stimulere til kreativitet og nyskapning i utforming av design, til problemløsning og valg av arbeidsmåter i frisørarbeidet. Opplæringen skal også bidra til forståelse for forholdet mellom produksjon, ressursforvaltning, marked og økonomi. Det legges vekt på praktisk arbeid med hår og produkter, frisørverktøy samt grunnleggende teknikker. Opplæringen skal bidra til å utvikle sosial kompetanse og evne til kommunikasjon med kunder og fagpersoner fra ulike miljøer, og dermed legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i ulike sammenhenger.

Det er også viktig å vite at det kreves god helse for å mestre frisøryrket. Gode arbeidsvaner og jevnlig trening anbefales for den som skal takle til dels krevende arbeidsstillinger.

Elevene får undervisning i følgende fellesfag:

  • Norsk (2t/uke)
  • Engelsk 2 t/uke) 
  • Samfunnslære (3 t/uke) 
  • Kroppsøving (2 t/uke)
  • Yrkesfaglig fordypning (YFF) * 
  • Utplassering i tre uker inngår i undervisningen

    * YFF handler om å gå i dybden en periode, der elevene i stor grad legger opp sitt eget løp. Produksjon og Frisyredesign er integrert i YFF-opplegget.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden