På Vg1 Design og håndverk legges det vekt på praktisk og skapende arbeid med ulike materialer, redskaper og teknikker. Her får eleven et grunnlag for videre yrkesvalg på Vg2. Faget prosjekt til fordypning gir innblikk i yrkesretningene som interesserer eleven mest, ved utplassering i bedrift og i praktisk arbeid på skolen.

DH 1Utdanningen rekrutterer til yrker som:

Frisør, interiørkonsulent, utstillingsdesigner, aktivitør, blomsterdekoratør, gullsmed, glasshåndverker, båtbygger, herreskredder, kjole- og draktsyer, håndvever, bunadtilvirker, møbelsnekker, maskør- og parykkmaker, pottemaker, seilmaker, orgelbygger, treskjærer.

For å kunne studere på høyskole og universitet, kan elevene ta Vg3-påbygging til generell studiekompetanse.


Fagfordeling Vg1 - fagene er fordelt slik første året:

23 timer programfag: Produksjon, kvalitet og dokumentasjon, prosjekt til fordypning. I faget prosjekt til fordypning vil du få muligheter til å fordype deg i de yrkesretningene som interesserer deg mest, ved utplassering i bedrift og i praktisk arbeid på skolen.

12 timer fellesfag: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, kroppsøving

av Møller, Marlén Nygård, publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden