Kontaktlærere vil ta kontakt med hver enkelt elev / foresatte noen dager før skolestart.

Kontaktpersoner på skolen
Avdelingsleder:       Kai Tore Flottorp, tlf 92 81 28 29
Fagleder:                Geir Ropstad, tlf 90 62 68 04
Fagleder:                Svein Åsland, tlf 90 76 41 26

Samarbeid med foresatte
Skolen vektlegger samarbeid med hjemmet, og anser foresatte som viktige støttespillere gjennom elevens tid ved Tangen vgs. Dere blir invitert til møte med skolen like etter oppstart.

Formålet med møte er dialog om hvordan vårt samarbeid kan bli best mulig gjennom skoleåret- med felles målsetting om at eleven får størst mulig utbytte av skoleåret på Tangen vgs.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 6. august 2019 | Skriv ut siden