Skolen vil gi våre nye elever på bygg og anleggsteknikk en pangstart på den videregående opplæringen.

Vi arrangerer derfor to helt spesielle oppstartsdager for elever på Vg1 BA. De to første dagene er elevene sammen med sine lærere og deltar på aktiviteter innen team-building og samarbeid.

Spesielt vil vi fokuserer på:

  • Relasjoner mellom elev og lærer
  • Samarbeid
  • Egen læring
  • Bli kjent med sine medelever
  • Positive holdninger
  • Motivasjon for en spennende yrkesutdanning

Det presiseres at dette er et obligatorisk oppstartsprogram. Dersom eleven av helsemessige årsaker ikke kan delta, skal dette dokumenteres av lege og leveres til skolen før byggestart.

Elevene skal møte på Tangen videregående skole mandag 19 august kl 08 00.

Etter registrering blir elevene fordelt i klasser sammen med sin kontaktlærer og spaserer sammen bort til Odderøyhallen.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 6. august 2019 | Skriv ut siden