Dette utdanningsprogrammet gir de praktiske ferdighetene og den teoretiske kunnskapen eleven trenger for å jobbe i bygg og anleggssektoren.

Jarle BA3

Hele 20 ulike lærefag er representert på skolen: Vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget, fjell-og bergverksfaget, betongfaget, murerfaget, stillasbyggerfaget, tømrerfaget, rørleggerfaget, taktekkerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, industrimalerfaget, malerfaget, limtreproduksjonsfaget, trelastfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, feierfaget, glassfaget, isolatørfaget og steinfaget.

Utdanningen gir innblikk i sammenhengen mellom fagene og kravene som gjelder for bygg- og anleggsarbeid, ikke minst kravene til helse, miljø og sikkerhet.

På Vg1 legger felles programfag og yrkesfaglig fordypning opp til mye praktisk arbeid, spesielt i produksjon – men også med tegning og bransjelære.

På Vg2 utdanner eleven seg i fagretningen som virker mest interessant. I dette skoleåret får alle elevene også prøve seg i bedrift.

Etter Vg2 er det normalt to års læretid i bedrift før svennebrev/fagbrev.

Utdanningen gir gode muligheter for videre spesialisering og karriere. Ønsker du å utdanne deg på høyskoler/universitet, kan du ta påbyggingsår som gir studiekompetanse.

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden