I videregående opplæring er det ca. 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat.

Rorlegger

Opplæringskontorer og opplæringsringer    
De fleste bedrifter i Agder-fylkene som tar inn lærlinger, er medlem av et opplæringskontor eller opplæringsring. Den som søker læreplass, skal søke til det opplæringskontoret (den lærebedrift) som er aktuell i det ønskede kurset, og vil bli henvist av opplæringskontorets leder for å komme til intervju i en av deres medlems-/lærebedrifter. Oversikt over opplæringskontor/ringer og deres medlemsbedrifter Vest-Agder finner du ved å klikke her: >> Fagopplæring

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta gjerne direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.

NB! Du må i tillegg alltid søke om formidling til læreplass via www.vigo.no innen søknadsfristen 1. mars (1. februar for lærekandidater). 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden