RM Butikk har jevnlig åpent for skolens ansatte og andre grupper. Her får elevene førstehånds trening i å legge til rette for salg av matvarer som holder den aller beste kvaliteten. Både råvarer og produkter fra skolens produksjon selges her.

Butikk3

RM-elever må ha grundig kjennskap til matvarenes kretsløp. Skolen ønsker å skape bevissthet om hvor maten kommer fra, hvordan den blir behandlet og hvordan den til slutt havner hos forbrukeren. Helse, hygiene, miljø og smak er viktige perspektiver i denne sammenhengen, sammen med kunsten å behandle kunder vennlig og profesjonelt.


Åpningstider  
Alle dager fra kl 11.00-14.00

 

 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden