Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt forebyggere, helsesøstre og NAV i skole internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.

Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.

Nyttige lenker

Rådgivningstjenesten er samlet i 6. etasje (Elevtjenester). 

Elevene kan ta direkte kontakt eller gjøre avtaler på forhånd.

Helge  Merete  IMG 6750
Helge Amble
Spesialped. koordinator
-

Mobiltelefon: 945 26 734
E-post: heam@vaf.no
Merete Bryn Bruskeland
Oppfølgingstjenesten
-

Mobiltelefon: 452 86 548
E-post: mebr1@vaf.no
Marianne Skjelbred-Knutsen
Spesialpedagog 
Arbeidslivtrening

Mobiltelefon: 954 43 494
E-post: magu1@vaf.no
 
Unni Odd Mette

Unni Skaim Alvær
Bygg- og anleggsteknikk
Fagopplæring i skole
-
-
-

Mobiltelefon: 945 21 211
E-post: unal1@vaf.no

Odd Sigurd Salvesen
Studiespesialisering
Påbygging til studiekompetanse
Restaurant og matfag
Design og håndverk (vg2 og Vg3)
-

Mobiltelefon: 945 26 738
E-post: odsa3@vaf.no

Mette Ulset Aamodt
Kunst, design og arkitektur
Formgivningsfag
Medie og kommunikasjon
Design og håndverk (vg1)
Oppfølgingstjenesten

Mobiltelefon: 945 26 736
E-post: meaa@vaf.no

   

av Møller, Marlén Nygård, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden