Forebyggerne skal være tilstede i miljøet, både for elever og skolens ansatte. Målet er å skape trygge, rause og trivelige omgivelser for læring. Blant oppgavene deres er:

  • Arbeid med konflikthåndtering og atferdsregulerende tiltak.
  • Oppfølging av elever/kjernegrupper, etter behov. 
  • Forebyggende arbeid i forhold til rus og mobbing. 
  • Starte aktiviteter og bidra til positivt elevmiljø. 
  • Pådrivere i holdningsskapende arbeid som handler om rus, trafikk, russetid, felles frokost etc.
  • Forebyggerne er tilgjengelig for formelle og uformelle samtaler, ta kontakt! 

Forebyggerne har kontor i 1 etasje.

Ta gjerne kontakt med oss – om hva som helst!
Vi har taushetsplikt!

  Frank     Trond
  Frank A. Domingos

Telefon: 988 20 222
E-post: frdo1@vaf.no    
Trond H. Sjåstad

Telefon: 951 17 111
E-post: trsj@vaf.no            
 av Møller, Marlén Nygård, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden