Elevtjenesten skal være til hjelp for alle elevene ved Tangen. Målet vårt er at alle får en best mulig skolehverdag!

Opplever du utfordringer som gjør skolehverdagen vanskelig, ønsker vi å hjelpe deg.  Avdeling for elevtjenester består av skolens rådgivere, spesialpedagogisk veileder, forebyggere, helsesøster og NAV i skole.

Alle som er knyttet til skolen vår kan ta kontakt med Elevtjenesten. Syns du det er vanskelig å komme alene, kan du ta med en venn, lærer eller en foresatt.

Elevtjenestens ansatte samarbeider med kontaktlærere, faglærere, foresatte, PPT for videregående opplæring og andre hjelpeapparater i og utenfor skolen dersom det er behov for det.

Gunn
Gunn Kristin Wetrhus
Avdelingsleder

av Møller, Marlén Nygård, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden