UNGDOMSBEDRIFT er et strukturert opplegg for å gi ungdom i alderen 15-20 år kunnskap om, erfaring i, og forståelse for næringslivets og arbeidslivets betydning og betingelser. Bedriftene kan være tverrfaglig eller knyttet til programfagene. Hovedmålet er å starte en bedrift, produsere og selge produktet, og til slutt avvikle selve bedriften.

  • Fremmer ungdoms kreativitet og lyst til selv å etablere egen bedrift.
  • Knytter næringslivet og skolen nærmere sammen gjennom mentoravtaler.
  • Ungdommene arbeider ut fra virkelige ideer, de driver virkelig produksjon, virkelig salg, har virkelige kunder, virkelige penger og virkelig regnskap.
  • Gir mulighet for internasjonal kontakt gjennom Young Entreprise Europe og Junior Achievment Internasjonal.
  • Overskuddet Ungdomsbedriften gir, er det elevene som selv som bestemmer over.

 

Tangen VGS har de siste årene markert seg sterkt på regionale og nasjonale messer for Ungdomsbedrift.
Deltagere i UB får en attest som et bevis for at de har arbeidet i en ungdomsbedrift.

I samarbeid med Kvadraturen skolesenter tilbyr Tangen VGS programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1        5 t/u for elever på Studiespesialisering VG2. I dette programfaget brukes ungdomsbedrift som metode.

Programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, innovasjon og internasjonalisering, tilbys Studiespesialisering VG3. 

For spørsmål vedrørende ungdomsbedrift kontakt: 
Alice A. Haugland, alha1@vaf.no eller les mer på www.ue.no 

 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 14. august 2015 | Skriv ut siden