I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Vest-Agder fylkeskommune blant elever i videregående skole.

For å gi et godt bilde av situasjonen i Vest-Agder, er det viktig at så mange som mulig deltar.

I kolonnen til høyre finner du informasjon om:

- Formål med undersøkelsen
- Hvordan gjennomføres ungdata
- Hva spør vi om i ungdata
- Sted og tidspunkt for gjennomføringen 
- Frivillighet og personvern
- Kontaktinformajson


Ønsker du å reservere deg / ditt barn mot å delta på undersøkelsen, send henvendelse til skolen her... 

av Møller, Marlén Nygård, publisert 31. januar 2019 | Skriv ut siden