Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker dokumentert i sakkyndig vurdering, kan du få installert digitale hjelpemidler på din skole-PC.

Tilrettelegging for elever med spesifikke lese- og skrivevansker:

For elever med sakkyndig vurdering fra PPT evt. Logos fra grunnskolen:

  • Tangen-IT hjelper med å installere retteprogrammer som LingDys/Right evt. annen programvare på skolepc. Skolen er behjelpelig med opplæring i bruk av retteprogrammet LingDys/Right ved behov. Eleven må ta med koden som han/hun har fått i grunnskolen fra NAV. Dersom eleven ikke har søkt om hjelpemidler, kan NAV være behjelpelig i søknadsprosessen. Evt. kan skolen gi råd og veiledning.

  • Elever kan få tilgang til bøker, artikler m.m. på lyd/digitalt via NLB.(www.nlb.no). Som låner i NLB har du også tilgang på skolebøker fra Stat.Ped.

  • Tilpassede lekser/oppgaver/innleveringer: Avtales med den enkelte faglærer. Det er mulig å redusere mengde fagstoff, men vurderingsgrunnlaget i faget må være tilstede.

  • Elever kan søke fritak for vurdering i norsk sidemål med karakter på studiespesialiserende/forberedende ved sakkyndig dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon(jmf.§3-22), ikke gjennomgått ungdomstrinnet i norsk skole (jmf.§3-22) eller hatt fritak for opplæring/vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen(jmf.§1-11)

  • Tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen. Kontaktlærer hjelper eleven med å søke skolen om denne tilretteleggingen ift gorlenget tid, opplest oppgave og/eller forklaring av ord og begreper


Skolens kontaktpersoner ved spørsmål ang. lese- og skrivevansker:

Marianne Skjelbred-Knudsen                                        Helge Amble

TPO-rådgiver  DH/RM                                                  TPO-rådgiver BA/KDA/ME/ST

Tlf: 95443494                                                             Tlf: 94526734

av Bøhn, Jonas, publisert 12. august 2019 | Skriv ut siden